dinsdag 19 oktober 2010

Interview met mij voor Lezing SMT


Tica Peeman: Managers, laat controle los want het komt goed!

Tica Peeman is sinds 2000 directeur en trainer van VIStrainingen in Katwijk . Dit no-nonsense trainingsbureau geeft geen trainingen, maar verbetert organisaties, aldus Tica zelf. In 2005 schreef zij haar eerste boek Heb Lef, durf te veranderen! Dat werd een succes; inmiddels is haar tweede boek I trust U, managen vanuit vertrouwen uit. Waarom is managen vanuit vertrouwen zo moeilijk?

Vertrouwen in werknemers is nog altijd schaars. Waarom worden mensen klein gehouden in organisaties terwijl ze grote dingen kunnen doen?
Het komt enerzijds doordat we gewend zijn te leven in vaste patronen. Zo bouwen we organisaties nog steeds op met het idee van zeventig jaar geleden: de wereld is maakbaar. Dus verdeel het werk, niet nadenken, gewoon doen. Maar toen waren producten en diensten nog voorspelbaar. Die wereld hebben we allang verlaten. Aan de andere kant heeft het klein houden van mensen te maken met de onwil van managers om de omslag te maken. Ze zijn nog te veel bezig met macht en status. Dat past niet in de huidige wereld van organiseren. Maar zolang managers zichzelf belangrijk maken, zal er niets veranderen.

Lukt het om mensen daar bewust van te maken? 
Er bestaat een groot verschil bestaat tussen het erover hebben en het vervolgens ook echt doen. Het enige wat werkt, is dat mensen zelfinzicht krijgen door het tijdens een training zelf te ervaren. Mensen op de werkvloer staan daar wel open voor, is onze ervaring. Managers is een ander verhaal. Zij hebben vaak een houding van: moet dat nou echt? Er komt pas een omslag wanneer managers snappen dat ze zélf een grote rol spelen en dat ze laten zien dat ze de controle los kunnen laten. Het is mijn ambitie om daar een bijdrage aan te leveren. 

Welke methode gebruik je daarvoor?
Als trainer breng ik mensen in beweging. Essentieel hierbij is om mezelf onbelangrijk te maken. Dus als ik aan het einde van de training gelijk wordt gesteld met de kroket en de locatie, heb ik het goed gedaan. Verder praten we niet zoveel en gaan we meteen aan de slag. Meestal is dat confronterend, want mensen krijgen terug wat ze doen. Ik geloof in het aanleren van vaardigheden, maar het is nog belangrijker dat cursisten gaan inzien wat hun eigen houding teweeg brengt. De wereld heeft zelfbewuste organisaties nodig met medewerkers die zich willen blijven afvragen wat hun aandeel is. Alleen dan krijg je meer ondernemerschap in organisaties. 

Wanneer vind je jezelf een goede ondernemer?
Het is leuk om goede evaluaties te krijgen, maar die zeggen niets over het uiteindelijke resultaat. Wat me meer interesseert, is dat mensen na een jaar het werk structureel anders doen. Dan hebben we het goed gedaan. Ik hoor ook terug dat we gewoon leuke mensen zijn en niet boven de groep staan. Een directeur zei ooit na een training: “Jullie zijn het enige bureau waarvan ik het idee heb dat het niet om het geld gaat. Jullie willen echt iets bijbrengen.” Dat is toch een prachtig compliment!

Wat kunnen mensen verwachten van de workshop?
Doen, doen en nog eens doen! Ik ga kort vertellen wat ik vind van het nieuwe organisatiedenken, maar daarnaast wil ik vooral aan de slag met mensen. Ik wil ze laten voelen op ervaringsniveau: wat betekent het voor mij en wat heb ik ermee? Hopelijk krijgen mensen door dat de wereld echt aan het veranderen is. Dat is mijn missie voor wat betreft nieuw leiderschap en komt ook aan de orde in mijn derde boek. Je ego hoeft niet weg, als je hem maar in bedwang kunt houden. Dat je weet: zeg ik dit om een ander te helpen of is mijn ego hier aan het woord?

Geen opmerkingen: