zondag 20 september 2015

Dr. Jekyll and mr. Hide teams

En ondanks alles wat je weet van teams, kan het zomaar weer gebeuren: een volwassen, verantwoordelijk team verwordt ineens tot een kinderlijke, sterk emotionele groep met bijbehorend gedrag. Hoe kan dat toch?

Bion[1] heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Hij zag bij groepen twee soorten van ‘zijn’ die snel kunnen switchen: een ‘taakgroep’ en een groep die leeft vanuit basisaannames (‘basic assumption group’). Een taakgroep is een groep die rationeel werkt aan een gemeenschappelijke taak en die dit op een verantwoordelijke manier doet. Niets aan de hand dus. Een groep die vanuit basisaannames werkt lijkt juist daar tegen te ageren. De groep gaat er vanuit dat ze zich moeten wapenen tegen iets of iemand. Vaak is niet duidelijk wie dat is; de aanname is irrationeel. Deze ‘status’ gebeurt als er onveiligheid is of onzekerheid, bijvoorbeeld door een reorganisatie of door een cultuur van angst en afrekenen. De groep handelt in deze staat op drie manieren:
1.     door al hun aandacht te focussen op een leider
2.     door te vechten of te vluchten
3.     door hun hoop te vestigen op een tweetal in de groep

En dus los van hoe volwassen teams zijn, kan hun gedrag en houding ineens omslaan en verandert de nette dr. Jekkyl in de verschrikkelijke mr. Hide. Het meest absurd gedrag kan dan naar boven komen. Ik heb een groep meegemaakt die uitermate professioneel met lastig werk omging. Als ze echter op kantoor waren en even niet met de klant hadden te maken, gebeurden de meest rare dingen: kauwgom op spiegels plakken, agressie, fraude. Maar het kan ook in subtielere varianten: niets doen, pesten, mopperen en klagen, anderen de schuld geven van eigen ongemak.

En wat doe je dan?

Bion heeft vooral benadrukt dat je als begeleider/leider je zesde zintuig moet leren ontwikkelen. Alles wat je ervaart in een groep heeft betekenis en moet je durven in te zetten. En dus moet je vooral jezelf durven inzetten. Omdat het bij ‘basic assumption groups’ om onbewust, irrationeel gedrag en gedachten gaat, is het van belang dit aan de oppervlakte te brengen. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘het voelt onveilig hier en ik voel me zelf vooral de kop van jut nu’. Of: ‘jullie gedragen je als pubers en ik doe het ook, maar wil dit niet. Hoe zit dat bij jullie?’.

Soms helpt dit, soms moet er iets gebeuren aan de context. In deze tijd zie ik bedrijven die jarenlang het toonbeeld waren van goed werkgeverschap, vertrouwen en vooral zekerheid een draai maken naar resultaatgerichtheid, bezuinigingen en ontslagen. En ik zie veel groepen daarbinnen in gevecht gaan tegen het management, vaker echter zie ik ze ‘duiken’ en dus vluchten. Doen wat gevraagd wordt niet vanuit loyaliteit, maar vanuit angst. Dan helpt het niet om te zeggen dat ze weer ‘gewoon; moeten doen (ervaringsdeskundigeJ), maar moet het bedrijf in serieus beraad met zichzelf hoe ze weer vertrouwen kunnen opbouwen. Vaak moeten er nieuwe kaders en doelen komen.

Geen kaders leidt tot ‘hiding’ groepen. En dan komt het helemaal niet meer goed…[1] Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979). Psychoanalyticus. Publiceerde in 1961 zijn boek: ‘experiences in groups’ met artikelen over zijn werk in groepen.

Geen opmerkingen: