dinsdag 31 augustus 2010

De 5 regels voor vertrouwen!

Samen met Raymon Geurts heb ik 5 poortwachtersregels vastgesteld om vertrouwen te bewaken. Ons uitgangspunt is dat vertrouwen en wantrouwen hand in hand gaan. De start is vertrouwen en de overgang naar wantrouwen is een keuze die expliciet genomen kan worden. Vaak is de keuze echter impliciet en constateer je vaak achteraf dat er ergens een afslag richting wantrouwen is gemaakt. Om te balanceren langs de grens van vertrouwen naar wantrouwen is het van belang om stil te staan bij de keuzes die zijn gemaakt. Op basis van onze eigen verhalen hebben wij vijf poortwachtersregels gevonden die ons helpen weer richting vertrouwen te bewegen als we wantrouwen voelen opkomen.
Poortwachtersregels voor het vertrouwen weer terugbrengen:

1. Als iets niet aan de orde komt, dan is het niet in orde

Deze regel gaat over de discipline om als er iets speelt, iets dat duidt op opkomend wantrouwen, dit te bespreken en op tafel te krijgen. Doorvragen en de moed hebben om issues te tackelen. Bij VIS is dit een belangrijke regel. Ook wel een vermoeiende, omdat daarmee alles op tafel ligt en je dus niet kunt 'schuilen'. Daarbij geldt de TGI-regel ‘storingen hebben voorrang’, omdat je anders ook niet verder komt met elkaar, jezelf en de taak. Belangrijk om een bewuste open mind te houden en nieuwsgierig te zijn naar de ander, ook al neig je te wantrouwen. Vertrouwen is veelmeer een bewuste keuze dan wantrouwen.

2. Voor vertrouwen zijn regels nodig

Dit lijkt tegenstrijdig, maar is het zeker niet. Vertrouwen ontstaat binnen heldere kaders, een beeld waar we naartoe gaan. Het is een sprookje dat vertrouwen gaat over volledig loslaten. Vertrouwen is een samenspel van de immateriële wereld van dromen en passies en de materiële wereld van harde regels en doelen. Het is juist kaderstellend en grenzen bieden. Het gaat ook over een goed verhaal hebben, visie, en koers, hoe je het ook wilt noemen. De regels zijn het liefst ontstaan door gezamenlijke discussie en tijdelijk. Regels zijn richtinggevend, niet leidend en niet vast. In het kader van deze regel is het verhaal over blauwe en gele delen van organisaties van Roland Hameeteman interessant.

3. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet

Vertrouwen gaat over afspraken nakomen en congruent zijn. Dit raakt aan authenticiteit, we vertrouwen niet snel mensen die een rol spelen. ‘Thuis ben ik heel anders’, roept geen vertrouwen op. Deze regel gaat ook over buiten-binnen en internal en external branding. Wat je doet, zegt veel over wie je bent. Dat geldt ook op organisatieniveau. Als je bij de politie werkt, verklaart dit veel over een cultuur waar veel naar de ander niet wordt gekeken en weinig naar jezelf. En als het je niet lukt om te doen wat je zegt (omdat je afweermechanisme de kop opsteekt bijvoorbeeld) dan ondertitel je jezelf en word je daarmee weer transparanter.

4. Vertrouwen vereist zelfvertrouwen

Om vertrouwen te durven geven, is zelfvertrouwen nodig. Die link is ook bewezen. Het gaat dus over persoonlijk leiderschap; in staat zijn naar je eigen aandeel te kijken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Daarbij hoort ook egobewustzijn; 'zeg ik nou iets om mijn eigen ego te strelen of zeg ik iets om de ander te helpen', is bijvoorbeeld een egobewustzijns moment. Vertrouwen vereist een bewuste keuze, omdat we eerder neigen naar onbewust wantrouwen.

5. Hoger liggende visie is bepalend voor de mate van risico

Ieder mens heeft vertrouwen. De mate waarin een persoon een hoger doel heeft is bepalend voor de omslag naar wantrouwen of risico. Indien een persoon een korte termijn perspectief heeft in het behalen van zijn doelen, zal hij dit korte termijn perspectief bewaken en al snel overslaan naar wantrouwen. Vertrouwen in de ander is vaak ook gestuurd door een visie en is vaak juist een effectief en daarmee hard middel om doelen te bereiken. Het is niet naïef; het is juist een lange termijn geloof dat het leidt tot mooie relaties en organisaties en daarmee resultaten. Vertrouwen is ook durven te dromen en daarmee een lange termijn doel te zetten. Het vereist in deze wereld vaak ook leiderschap en lef om een tegendraadse mening neer te zetten, omdat we nog steeds erg in planning en control denken zitten.

Dit waren onze eerste regels, wie voegt toe, herkent de regels? We zijn benieuwd!

1 opmerking:

WerkPlanet zei

Ik denk dat bij vertrouwen tijd ook een belangrijke rol speelt. Je wint niet bij iedereen tijdens de eerste ontmoeting gelijk keer z'n vertrouwen.

Verder leuk artikel!