dinsdag 2 oktober 2007

A la Byron Katie, maar dan "Nederlandser"


Recensie: 'Heb LEF, durf te veranderen' - Tica Peeman
Een fris, helder boek voor mensen die iets willen veranderen in hun leven, geschreven door een persoonsgericht trainster. Zij schreef dit boek oorspronkelijk als intern "werkboek" voor haar eigen trainingsbedrijf. Het kan veranderingsgewillige mensen een handreiking bieden met de heldere structuur, duidelijke voorbeelden en informatieve schema's en illustraties. "Lef" is het meervoud van "leven" en de auteur wil mensen vooral vanuit hun hart laten leven, Volgens de cyclus van problemen (h)erkennen, stellen van doelen, plan van aanpak maken, uitvoeren, bijsturen en uiteindelijk genieten van het resultaat en jezelf belonen, voert dit boek naar verandering en verbetering van zichzelf. Met literatuuropgave en enkele figuren en schema's. Het boek valt in dezelfde categorie als boeken van Byron Katie, maar dit is "Nederlandser"

Bron: Bibliotheken Nederland

Geen opmerkingen: