dinsdag 2 oktober 2007


Recensie: heb LEF, durf te veranderen - Tica Peeman

Nederlands Tijdschrift voor Coaching

Jaargang: 2006
Nummer: 3


Iedereen die wel eens, getergd door ergernis over de eigen tekortkomingen en aangespoord door de optimistische toon van de achter flap met een zelfhulpboek in de weer ging, kent het probleem. Je wilt zo graag, maar het lukt niet. De dagelijkse routine blijkt zo ingesleten dat een andere manier van doen er maar niet in wil passen. De eerste stappen, dat gaat meestal nog wel. Al snel komt de afleiding in de vorm van andere dringende bezigheden en wordt wederom het programma niet tot aan de achterflap volgehouden. Weer niet gelukt! De auteur van dit boek onderkent dit probleem. Zie alleen al de titel: Wie echt wil veranderen heeft lef nodig. In dit boek wordt lef verstaan als: durf om iets nieuws uit te proberen en kracht om oude patronen te doorbreken en te blijven oefenen. Iemand die wil veranderen moet niet bang zijn voor de pijn en de moeite die dat kost. LEF staat in dit boek ook voor het Hebreeuwse lef, ofwel 'leven vanuit het hart' en verwijst naar de LEF-cirkel, waarmee Tica Peeman het veranderingsproces in zeven stappen beschrijft. Dit boek lijkt op de vele zelfhulpboeken zoals we die met name uit Amerika kennen. Maar het is toch anders. Ten eerste omdat het origineel Nederlands is. Het is geen vertaling. Uit Amerika geïmporteerde methodes willen de lezer cq gebruiker nog al eens opzadelen met overdreven optimisme. De motto's die in dit boek de hoofdstukken voorafgaan zijn kalm van toon; verder overheerst Hollandse nuchterheid, ook in de vele voorbeelden uit het dagelijkse leven. Auteur Tica Peeman, zelf trainer, maakt gebruik van ideeën van anderen, maar vlecht dit tot een nieuw fris geheel. Als onderdeel van de zeven stappen reikt ze de lezer onder meer de theorieën en technieken aan van Kolb (leerstijlen), De Bono (lateraal denken), Ofman (kern kwaliteiten) en Ellis (Rationeel Emotieve Therapie). Het hoofdstuk Doen, over de vijfde stap in de cirkel, wijst de lezer met nadruk op de bekende valkuil. Doen, doen en nog eens doen! is de titel van één van de paragrafen. Ook in dit hopfdstuk krijgt de lezer nuchtere aanwijzingen voor het onderkennen van weerstand, voor het veranderen van irreële gedachten en zelfs voor de juiste fysiek. Mocht de lezer al te optimistisch zijn geworden over zijn potenties, dan zet de auteur haar of hem hier weer voorzichtig met de beide benen op de grond.

Geen opmerkingen: