zondag 29 maart 2009
De eerste lezersrecensies zijn erg mooi. Hieronder staan er een aantal:


Door: Karin de Galan
Wat een fijn boek! Ik ga warempel geloven dat het kan: een organisatie bouwen waarin je werkt vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ik heb aan 15 jaar loondienst een weerzin overgehouden aan hoe het eraan toegaat in de meeste organisaties. Dit boek is eerst een feest der herkenning en geeft daarna de hoop dat het echt anders kan. Ik vind allerlei praktische antwoorden hoe je dat aan kunt pakken. Met mini-companies als organisatie-vorm, en open communicatie tussen mensen. De 'mijn deur staat altijd open'-aanpak van veel managers wordt daarbij overtuigend onderuit gehaald. Ik vind het een sterk boek. Tica Peeman heeft haar methode zelf toegepast en put veel uit eigen ervaringen. Ze maakt daarmee doorleefd duidelijk wat nodig is om het echt te doen. Daarnaast geeft ze veel voorbeelden uit allerlei verschillende organisaties. En ze baseert zich op literatuur. Het boek overtuigt. En net als ik denk ‘ja, maar voor sommige mensen werkt dit niet, die lopen de kantjes ervan af’ komt daar het laatste hoofdstuk met meer ja-maars dan ik zelf kan bedenken. En de weerlegging ervan.

Wat een prachtig boek! 02/03/2009
Door: Judith Budde, directeur Het Balkon
Dit boek zouden alle managers en ondernemers moeten lezen! Het is toegankelijk en met humor geschreven en behandelt een hoogst actueel thema: de wijze waarop mensen vanuit vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken in organisaties en de voorwaarden waaronder dat tot volle bloei kan komen. Levendig geschreven, met veel aansprekende voorbeelden. Inspirerend!

I TRUST U, managen vanuit vertrouwen,
Tica Peeman, Prentice Hall , 2009

Vertrouwen is nog nooit in zo’n korte tijd zo basic beschreven. Tica Peeman heeft een erg persoonlijke stijl van schrijven. Ze praat als het ware tegen je en daarbij moet je als lezer kleur bekennen. Natuurlijk kun je als het om vertrouwen gaat als lezer sceptisch zijn en zijn er genoeg tegenargumenten te bedenken. Tegelijkertijd is het boek zo no-nonsense geschreven dat je wel door wilt lezen. Althans, dat is mijn ervaring met dit boek.
Het is een persoonlijk verhaal, - vertrouwen is persoonlijk-, dat Tica Peeman vanaf het begin ver-ontpersoonlijkt. Vertrouwen bouwen in organisaties is een noodzaak om de doodeenvoudige reden dat controle niet meer werkt in deze tijd. Leiderschap zonder vertrouwen werkt niet meer, is passé en deze aanname onderbouwt Peeman door een grote hoeveelheid stevige actuele onderzoeken erbij te halen en die in begrijpelijke jip en janneke taal over te brengen en te plaatsen in ervaringen en stellingen over vertrouwen. Heel direct en transparant en betrokken. De voorspellers van vertrouwen die ze noemt, maakt ze waar in haar schrijven. Boeiend -door haar eigen kritisch zijn- beschrijft ze bedrijven zoals Semco, BSO/Origin en Patagonia. Enkele opvallende feiten die Peeman beschrijft: openheid en transparantie, met name over de financiële zaken, zijn belangrijke elementen in ‘high-trustorganisaties’. Organisaties besteden veel woorden aan visie, maar nauwelijks aan de realisatie ervan, wat ten koste gaat van de betrouwbaarheid van bedrijven.

Zelf noemt ze het hoofdstuk dat gaat over wat voor managers en leiders we nodig hebben in organisaties die gebouwd zijn op vertrouwen, het meest spannende hoofdstuk. Als systeemdenker wil ik dan onmiddellijk weten hoe managers zichzelf nu klemzetten en een bijdrage leveren aan het wantrouwen. Welke patronen in communicatie maken dat zichtbaar? Ook hier ga je als lezer kleur bekennen en krijg je behoorlijk wat informatie om jezelf op te scoren.

Kortom: managen vanuit vertrouwen is geen flash die ineens opkomt, Het is heel hard werken, met name door het lef te hebben open te communiceren over je intenties; open, actief en tweezijdig. Vertrouwen bouwen is een proces, -Peeman deelt het proces op in vijf fasen-. Een proces dat alleen maar kans maakt als je nú begint. Wat heb je te verliezen?
Een boeiend en niet-vrijblijvend boek, en dat geldt ook voor vertrouwen!

Marijke Lingsma, coach van het jaar


I TRUST U--een charmante gids om op je werk mee te werken aan vertrouwen. Door Theo Jonkergouw.

Vorige maand is in ons land een alleraardigst boek verschenen, dat hele praktische handvatten geeft om te werken aan vertrouwen op je werk. Het heeft de grappige titel I TRUST U, de ondertitel luidt managen vanuit vertrouwen. De auteur is Tica Peeman, directeur van VIStrainingen. Haar boek is een welkome aanvulling op boeken van meer algemene aard zoals de onlangs verschenen bundel (eerder in het AMC Magazine verschenen artikelen) De vertrouwenscrisis; over het krakend fundament van de samenleving. Tica's boek is verschenen bij Pearson Education Benelux.

I TRUST U gaat over het loslaten van controle, over 'leiden zonder te leiden', ofwel coachend leiderschap, dienend leiderschap, in Tica's woorden: managen vanuit vertrouwen. Hoe doe je dat nou? Die vraag en de antwoorden daarop behandelt zij met groot enthousiasme en in een persoonlijke stijl, bijna spreektaal. Tica onderscheidt 4 terreinen waarop dient te worden gewerkt en gebouwd aan vertrouwen: organisatieopzet, cultuur, leiderschap en communicatie. In hoofdstuk 6 geeft zij een fasering (5 fasen) voor de (langdurige en duurzame) opbouw van vertrouwen: de vuurfase, de muurfase, de structuurfase, de cultuurfase en de natuurfase. In elke fase doorloopt zij de zojuist genoemde 4 terreinen. Heel systematisch, heel prettig om te lezen.

Tica schrijft op een aanstekelijke manier, in een heel persoonlijke stijl, soms bijna spreektaal, bij voorbeeld als zij schrijft: 'ik gooi in dit boek alles over een andere boeg, dus waarom dit ook niet!' (pagina 61). Zij spreekt de lezer, soms buitengewoon direct en uitdagend, aan met jou en jij, bij voorbeeld als zij het heeft over de paradox van het introduceren en verkopen van het concept 'vertrouwen in organisaties'. Zij schrijft 'dat dit door mensen moet gebeuren die wat hoger in de boom zitten. Daarmee bedoel ik dus jou. En jij hebt vaak je eigen weerstand. De grootste ommezwaai zit daarom volgens mij in jou: van een centraal sturende manager naar een faciliterende, meer op de achtergrond aanwezige manager. (...); je mag er nu vooral even op kauwen.'(pagina 67). Even later (95) promoveert zij de manager al tot cultureel attache!
Tica's boek is fraai vorm gegeven en het leest vlot. Haar informele spreektaalgebruik draagt daartoe bij; zo staat er aan het slot op pagina 106 plots in grote letters het woord hallelujah. En pagina 98 begint met de zin: 'Misschien is dit wel het spannendste hoofdstuk van dit boek.' Dit is spannend omdat ...' en dan gaat zij in op de 3 taken van managers in een organisatie, die is gebouwd op vertrouwen: (1) verkopen van vertrouwen; (2) zelf een voorbeeld zijn van betrouwbaarheid en (3) bouwen van (zelf)vertrouwen.(pagina 97 - 132).

Ook de inkijkjes die zij geeft in de VIS keuken--soms heeft het boek trekken van een film met onderbrekingen voor commercials, maar zeker niet op een storende manier, zie bij voorbeeld pagina 80 over feedback en 94 over effectiviteitstrainingen voor mensen met een lichamelijke handicap, een mooi initiatief trouwens--en de geinige en soms ontwapenende confidenties waar zij de lezer op tracteert dragen bij aan de vlotte leesbaarheid. Voorbeelden: ...'Geen wonder dat daar een cultuur ontstaat van afwachten en naar boven wijzen. Zou ik ook doen... (correctie: heb ik ook gedaan).' (52) En ...'Zo heb ik bij voorbeeld veel te lang een trainer aangehouden, waar ik veel twijfels bij had. Uiteindelijk heb ik de knoop veel te laat doorgehakt. Dat was niet eerlijk; niet tegenover mezelf en vooral niet tegenover hem.'(141) En, over maatschappelijke betrokkenheid tonen en vertalen in een concreet plan:...(Dit schrijf ik met enige schaamte op, omdat we binnen VIStrainingen veel ideeen hebben over maatschappelijke betrokkenheid, maar nog geen concreet plan.)'(174).
'Poeh, het managen vanuit vertrouwen vraagt een hoop van een manager en dus een hoop van jou (.......) Ik heb ook wel gemerkt dat het oplucht om jezelf niet meer groter voor te doen dan je bent. Want dat kost energie! Managen vanuit vertrouwen levert minder stress op omdat (...) En het went. Het went echt dat je niet meer van alles op de hoogte bent en dat dit okay is. Sterker nog, je krijgt er zelfs lol in.' (130) Waarna zij vertelt over wat er allemaal bij VIS was gebeurd tijdens haar 6 weken verblijf op Bali. En dan sluit zij, na een metafoor over lekker surfend op de golven een nieuw idee bedenken om je organisatie nog mooier en leuker te maken voor jezelf en je medewerkers het hoofdstuk af met 'KIJK! Het is HOOG water!' (131)

Op pagina 127 geeft Tica haar visie op een wenselijke score voor managen vanuit vertrouwen. Zij gebruikt hier de BIG V. Een van de domeinen is openheid. Zij schrijft: 'Waarschijnlijk heb je hier een hoge score op. Anders had je dit boek niet zo snel gekocht. Openheid is belangrijk, zeker als het gaat om ideeen en verandering en vooral gezien het feit dat bouwen van vertrouwen een nieuwe benadering is.' Tica, nu zal ik eens een confidentie doen. Let op! Op 27 januari bestelde ik bij https://vistrain.demon.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.managementboek.nl/ enkele boeken, waaronder 2 over het thema vertrouwen, het jouwe en Trust Me door Nick Morgan. Bij jouw boek stond aangegeven dat het pas vanaf 6 februari leverbaar zou zijn. Toen ik het op 18 februari nog niet had ontvangen heb ik opheldering gevraagd bij Managementboek. Ik ontving het de 20ste, ik ben het meteen gaan lezen en ik schrijf er nu een stuk over op mijn weblog. Als dat geen openheid is.............!!!

Het boek ontleent zijn aantrekkelijkheid niet alleen aan de vormgeving en de persoonlijke schrijfstijl maar ook aan de citaten, waarmee het boek is doorspekt, onder meer bij de aanvang van hoofdstukken. Hier kraak ik een kleine kritische noot. Tica schrijft dat zij veel literatuur over vertrouwen (in organisaties) heeft gelezen. Wat mij opvalt is dat zij in haar teksten auteurs citeert of naar hun werk verwijst, terwijl zij niet te vinden zijn in haar literatuuroverzicht. Een voorbeeld is de lange tekst over Situationeel Leiderschap, ontwikkeld door Paul Hersey en ken Blanchard (112 - 117). Andere voorbeelden zijn citaten aan het begin van of in de loop van de tekst, zoals van Manfred Kets de Vries (62), mijzelf (17) en de Dalai Lama (128).
Omgekeerd komen namen van de literatuurlijst niet voor in de tekst, dat is overigens minder storend dan het omgekeerde. Ook schrijft zij nu en dan dat onderzoek heeft aangetoond dat..., zonder dat hier een verwijzing bij wordt gegeven (119). Deze tekortkomingen hadden niet gehoeven maar zijn waarschijnlijk het bijproduct van de gedrevenheid waarmee Tica dit boek geschreven heeft. Soms dacht ik, 'Jeetje, zo'n boek zou/had ik ook wel willen schrijven!' Kortom: warm aanbevolen.


Geen opmerkingen: