donderdag 18 juni 2009

Lezingen en zo...

Ben ik weer een keer. Vertrouwen leeft, dat is helder. Ondertussen heb ik vier lezingen gegeven. Volgende week via The Project Network en er komen er nog een aantal aan. Ik moet er nog aan wennen: lezingen... Ik heb besloten dat ik er toch maar halve trainingen van ga maken. Ben ik beter in. De reacties zijn gelukkig prima:

....Op inspirerende wijze slaagt Peeman erin haar gehoor te boeien. Haar benadering van het onderwerp is overtuigend, omdat zij vanuit een persoonlijke betrokkenheid het onderwerp 'vertrouwen' benaderd. Haar kennis en ervaring confronteert zij met vele voorbeelden van meer en minder geslaagde aanpakken die zij in haar training- en consultancypraktijk tegenkomt. Een degelijke presentatie, waarin kennis van zaken, enthousiasme en bevlogenheid met elkaar samengaan...

En nu?

Een review van mijn boek komt in een internationaal tijdschrift... Hopelijk willen veel mensen het boek dan ook lezen... In het engels!!!

Dream on...

Het belangrijkste is dat ik steeds meer zie dat we echt een andere kant opgaan met organisaties. En tegelijkertijd zie ik de moeite die leidinggevenden hebben om zelf die overstap te maken. Ik schrok van het onderzoek van de FNV in 2007 met de volgende resultaten:De grootste knelpunten in het leidinggeven:
1. Leidinggevenden hebben moeite om gestructureerd werkoverleg te voeren ( 59 % van de ondervraagden geeft aan dat dit niet gebeurt).
2. Zij zijn naar het oordeel van werknemers niet altijd even onafhankelijk. Bovendien laten veel leidinggevenden zich ‘inpakken’ door bepaalde collega’s (ja zegt 55%).
3. Veel leidinggevende geven nog steeds op een ouderwetse wijze leiding ( 40 % typeert de stijl als autoritair en 30% vindt dat er eigelijk geen leiding wordt gegeven)
4. Maar liefst 56% van de ondervraagden geeft aan dat er geen
functioneringsgesprekken worden gevoerd.
5. 55 % van de ondervraagden is van mening dat leidinggevenden conflicten niet goed oplossen.
6. En 52 % geeft aan dat de leidinggevende niet bijdraagt aan een goede sfeer op het werk.
7. Leidinggevenden hebben moeite om de werkdruk aan te pakken en te beheersen (51% doet dit niet) en werk goed over de afdeling en werknemers te verdelen naar draagkracht (42% verdeelt niet eerlijk)
8. Omgaan met kritiek blijft erg moeilijk voor 55% van de leidinggevenden.
9. De roep om wat meer waardering was in 2000 groot en is nog exact even groot: 72% ervaart een gebrek aan waardering.
10. In algemene zin is voor een groot aantal werknemers de relatie met de leidinggevende (zeer) problematisch: 19 procent geeft dit aan. Zelfs 5 procent hiervan zegt een zeer problematisch relatie met de baas te hebben.
11. Overigens geeft 52 % van de ondervraagden aan dat de leidinggevende zich met teveel zaken moet bezighouden.
12. Maar liefst 56% van de werknemers geeft aan dat de leidinggevende niet degene is waar je naar toestapt voor hulp.

De grote uitdaging blijft om leidinggevenden genoeg zelfvertrouwen te geven zodat ze anderen durven te vertrouwen. Dr. Phil zegt niet voor niets: de hoeveelheid vertrouwen die je geeft is een rechtstreekse afgeleide van het zelfvertrouwen dat je hebt. En dat in het engels...Geen opmerkingen: