zaterdag 29 oktober 2011

Inleiding Nieuwe Leiders gevonden


Inleiding

‘Er komt nooit meer een tijd dat we alles kunnen overzien.’
Menno Lanting

De wereld (van organiseren) is razendsnel aan het veranderen. De traditionele hiërarchische organisaties zijn te traag om in te kunnen spelen op de snelle wereld waarin we leven. We stellen andere en steeds veranderende eisen aan onze omgeving en aan ons werk. We willen ons verbinden, we willen geïnspireerd worden en we willen ons bed uitkomen voor iets wat naar ons idee bijdraagt aan deze wonderlijke wereld. Werk is meer dan alleen werk geworden. We willen organisaties waar we ons thuis voelen, waar we onszelf kunnen zijn en waar we onze bijdrage kunnen leveren. Een plek die ons uitdaagt en waar we ons potentieel kunnen laten zien.

Zo’n plek vraagt om ander leiderschap. Leiderschap dat ons faciliteert om onszelf te laten zien, ons groot maakt, ons in staat stelt. Oud leiderschap gebaseerd op planning & control, status en macht doet dat niet. Sterker nog, het maakt weinig gebruik van ons potentieel en ondermijnt ons commitment. Het is tijd voor ander leiderschap. We noemen het dienend leiderschap, coachend leiderschap, authentiek leiderschap of Nieuw Leiderschap en we praten en lezen er veel over. Het probleem is in mijn ogen dat we het nog te weinig doen.

Ik vind het een mooi moment om dit te veranderen. Dit boek heb ik geschreven om simpelweg uit de doeken te doen waar het in mijn opinie bij Nieuw Leiderschap om gaat. De essentie en het bijbehorende gedrag. Mijn opzet is een boek te schrijven dat inspireert tot een omslag omdat ik het Nieuwe Leiderschap heel dichtbij wil brengen. Door enerzijds daar helder en praktisch over te schrijven en anderzijds voorbeelden van Nieuwe Leiders te tonen en aan het woord te laten.

Nieuw leiderschap is in mijn ogen essentieel om bijzondere, mooie organisaties met elkaar te bouwen. Ik hoop leiders te inspireren om die omslag te maken omdat leidinggeven een prachtige baan is als je daarmee mensen boven zichzelf uit kan doen stijgen. Daarover gaat het Nieuwe Leiderschap. En dat is een erebaan.

Om deze hoofdstukken te toetsen, heb ik ze zowel via mijn blog, een LinkedIn groep en Twitter al de wereld in gestuurd, lang voordat het boek klaar was. De reacties hebben me geholpen om het bij te schaven en bij te sturen en een gevoel te krijgen voor welke thema’s leven.  

Naast mijn eigen gedachten over Nieuw Leiderschap, wil ik duidelijk maken hoe zogenaamde ‘Nieuwe Leiders’ functioneren. Wat doen ze de hele dag, wat valt op aan hun gedrag, wat voor mensen zijn het? Vandaar dat ik via Twitter verschillende oproepen heb gedaan of mensen in Nederland voorbeelden wisten van Nieuwe Leiders. Ik kreeg veel reacties. Vervolgens heb ik een achttal mensen geselecteerd en heb ik deze een dag mogen volgen. Gewoon zitten, observeren en noteren wat ze doen dus. Dit deel heb ik aangevuld met hun eigen ideeën over de verschillende facetten van hun leiderschap.

Ik heb een mooie verzameling samengesteld van Nieuwe Leiders: vrouwen, mannen, verschillende leeftijdscategorieën, verschillende bedrijven, profit, non-profit, verschillende posities. Deze verzameling is niet representatief en zeker niet uitputtend. Wat ik wil is een beeld geven van Nieuwe Leiders in actie, zodat het Nieuwe Leiderschap meer gaat leven. Tenslotte heb ik al die Nieuwe Leiders naast elkaar gezet, afgezet tegen mijn eigen ideeën en wat mij daarin als rode draad is opgevallen. 

Geen opmerkingen: