zaterdag 5 september 2009

Vertrouwen bij de overheid


19 november ben ik een van de sprekers op de dag van de integriteit en in dat kader schrijf ik een artikel voor het jaarboek integriteit. Interessant om hieraan mee te werken omdat ook binnen de overheid vertrouwen als besturingsmechanisme aan het opkomen is. Historisch gezien heeft de overheid zich altijd willen wapenen tegen ambtelijke willekeur. Daar waren al die regels en procedures voor nodig. Maar duidelijk is geworden dat die regels en procedures nog heel veel ruimte overlaten en die ruimte steeds meer toeneemt in een steeds complexer wordende maatschappij. Daarnaast verwacht de burger ook meer van de ambtenaar. De beste kans dat de ambtenaar die ruimte op een goede manier oppakt is als die ambtenaar vertrouwen voelt. Edgar Karssing schreef daar al over in zijn proefschrift. Ik vind dit een mooie ontwikkeling omdat tot nu toe vooral vertrouwen in commerciele organisaties wordt benoemd, terwijl ik in mijn vak veel gemeentes zie die bezig zijn vertrouwen te introduceren. Deze week houden we zelfs een pilot voor leidinggevenden van werkpleinen en werkbedrijven hoe leiding te geven aan lef en ondernemerschap samen met Divosa. Ik ben blij dat ik een tijd geleden mijn boek aan Wouter Bos heb gestuurd. Kan hij het concept binnen de financiele instellingen introduceren. Of zou hij het nog niet gelezen hebben???

Geen opmerkingen: